Språk

 

Spesialundervisning

Klikk for stort bilde

 

Trenger du spesialundervisning?

Gjennom tester og vurderinger vil lærer blant annet vurdere om du har behov for spesialundervisning. Dersom resultatene viser manglende læringsutbytte, vil læreren igangsette tiltak innenfor ordinær undervisning. Dersom dette  ikke er tilstrekkelig, vil skolen, med ditt samtykke, sende henvisning til PP-tjenesten. Du og foresatte kan gjennom hele skoleåret også kreve at skolen gjør de undersøkelser som er nødvendige for å finne ut om du trenger spesialundervisning. 

Det viktig å være klar over ekstratiltak ikke settes inn automatisk i videregående selv om du har hatt hjelp i grunnskolen.

Dersom det viser seg at du kan ha behov for spesialundervisning, vil du da sammen med kontaktlærer og avdelingsleder benytte skolens henvisningsskjema til PP tjenesten som vurderer behovet. Du kan også ta direkte kontakt med PP tjenesten på skolen.

Behov for omfattende tilrettelegging?

Spesialundervisning igangsettes ved skolestart for deg som har behov for omfattende tilrettelegging og som allerede følger individuelle opplæringsplaner.

Kontaktpersoner

Lillian Beathe Selnes
Studierektor Individuell opplæring
78 96 45 09