Språk

 

Vg3 Idrettsfag

Du begynner du nå på ditt siste år på videregående skole og tar de siste skritt på veien til generell studiekompetanse. 

Fagene du skal ha er:

  • fellesfag: norsk, religion og historie
  • felles programfag: idrett og samfunn, treningsledelse, aktivitetslære og treningslære 
  • valgfritt programfag: toppidrett eller breddeidrett.

Fremmedspråk

Det gjelder spesielle regler for deg som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomstrinnet. Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ta ett år ekstra med fremmedspråk på videregående. Du kan da ikke følge undervisning i valgfritt programfag.

Eksamen

Du må avlegge 4 eksamener for å få godkjent vitnemål. 

Kontaktpersoner

78 96 45 32