Språk

 

Vg2 Idrettsfag

Etter fullført og bestått Vg1 begynner du nå på Vg2

Fagene du skal ha:

  • fellesfag: norsk, fremmedspråk, matematikk, geografi, samfunnsfag og histroie
  • felles programfag: idrett og samfunn, treningsledelse, treningslære og aktivitetslære
  • valgfritt programfag: toppidrett eller breddeidrett.

Inntak Vg3

Du som har fullført og bestått Vg2 idrettsfag har rett til skoleplass på Vg3 idrettsfag.

Kontaktpersoner

78 96 45 32