Språk

 

Vg1 Idrettsfag

Du som søker Vg1 Idrettsfag...

Fagene du skal ha:

  • fellesfag: norsk, engelsk, fremmedspråk, matematikk og naturfag

  • felles programfag: aktivitetslære og treningslære

  • valgfritt programfag: toppidrett eller breddeidrett

Dersom du ønsker toppidrett må du huske å søke på dette. Vi tilbyr toppidrett innen håndball, fotball, skiskyting og langrenn.

Det du lærer i første klasse skal gi deg de grunnleggende ferdighetene du trenger for å gå videre til andre og tredje klasse. Det gjelder praktisk og teoretisk kunnskap, men minst like viktig er det at du utvikler gode og positive strategier for samarbeid med lærere og medelever. Du må lære deg på Vg1 generelle ting som å møte presis og grundig forberedt, holde avtaler, være fleksibel og støtte opp om medelevers læring på en positiv måte.

Inntak Vg2

Fullført og bestått Vg1 idrettsfag gir rett til inntak Vg2 på programområdet idrettsfag.

Kontaktpersoner

78 96 45 32