Språk

 

Vg2 Helsearbeiderfag

Helsefagarbeideren skal kunne møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i kommunal helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Opplæringen skal bidra til at helsefagarbeidere samarbeider med andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter.

Helse og oppvekstfag. Elever jobber med «pasient» - Klikk for stort bilde

Opplæringen skal bidra til å gjøre helsefagarbeideren skikket til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Du bør være:

  • omsorgsfull og kunne ta hensyn til mennesker med forskjellig bakgrunn og livssituasjon.
  • flink til å kommunisere.
  • god til å samhandle med andre