Språk

 

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfagene representerer viktige tradisjoner og verdier på omsorgsfeltet, som fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket. For å fremme helse både for den enkelte og for samfunnet som helhet skal helse- og oppvekstfagene gi kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilsykdommer og arbeidsmiljø. Et mål er å bidra til yrkesforståelse og yrkesstolthet, gjennom bevisstgjøring av egne holdninger og ferdigheter.

Helheten skal gi elevene en plattform for videre yrkesvalg og legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse.

HelseOgOppvekstfag - Klikk for stort bilde

Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner, kan helse- og oppvekstfag være noe for deg.

 

 

 

 

Du bør være:

  • omsorgsfull og kunne ta hensyn til mennesker med forskjellig bakgrunn og livssituasjon.
  • flink til å kommunisere.
  • god til å samhandle med andre.

Hva sier elevene?

Vilde Tangen
Vi lærer om mennesker og hvordan vi skal opptre og kommunisere med andre.
Madz Remy Ellingsen
Linjen Helse og oppvekstfag tilbyr meg mye kunnskap til videre utdanning.