Språk

 

Elektrofag

Sammenlignet med tidligere tider er dagens samfunn preget av raske endringer. Hovedårsaken til hyppige samfunnsendringer er muligheten som ligger i ny teknologi. Datateknologi, telekommunikasjon, automatiseringssystemer og energisystemer er sentrale fagområder. I elektrofag vil du bli kjent med disse fagområdene både via praktiske øvelser og teori.

Faginformasjon

Informasjon om inntakskrav og fagoversikt
 

Elektrofag

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.
 

Inntakskrav

Norsk grunnskole eller tilsvarende systemforståelse er overordnet – detaljkunnskapene skal bygge på forståelse av hvordan system og komponeter fungerer.
 

Data- og elektronikkssystemer

Byggesett – elektronikkomponenter - skjema
Digitale verktøy
Adgangskontroll - skjema
Alarmer
Kommunikasjon
Lyd og bilde
Entreprenørskap – Eksperimentell elektronikk
Grunnleggende elektriske begreper
 

Energisystemer

Elektrisk energi -  spenning, strøm, motstand, effekt, energi

Lysstyringer, varmestyring og regulering
Sikringer, vern og kabler
Produksjon og distribusjon av elektrisk energi
 

Automatiseringssystemer

Motorstyring
Alarm, data/pls, relestyring
Regulering – temperatur, nivå og turtall
Mekanisk arbeid
 

Prosjekt til fordypning

Elektrikerfaget
Dataelektronikerfaget

Skolen tilbyr Samisk opplæring i alle utdanningsprogram.

Kontaktpersoner

Knut Einar Kristensen
Avdelingsleder BA, EL, TIP
78 96 45 05