Språk

 

Råd og utvalg

Elevrådet

Det er foretatt valg til ulike verv og utvalg. Her  er medlemmene 

AMU:

Medlem

Vara

Hege Swan Løvlund, HVO

Tor Ivar Amundsen

Eldbjørg Larsen, ansattrepresentant stab/støtte

Linda Arild

Rune Sommerli, ansattrepresentant ped pers

Pia Holum

Inger Persen, arbeidsgiver

Jon Vidar Bull

Ann Kristin Strøm, arbeidsgiver

Ann Cathrin Alexandersen

Ragnar Trulsen, arbeidsgiver

Roy Håkonsen

 

Skoleutvalget:

Medlem

Vara

Tom Vegard Andersen, 2KTA, elevrådsleder

Ingrid Aslaksen, 2MUS

Sindre Solberg, 2IFA, nestleder elevrådet

Markus Ellingsen, 1KSA

John Sigurd Westgaard, ansattrepresentant ped pers

Ida Bøthun

Laila Rasmussen, ansattrepresentant stab/støtte

Martin Frischknecht

Inger Persen, fylkeskommunal representant

Tine Klevstad

 

 

For skolemiljøutvalg utvides SU med følgende representanter:

 

Jenny Londal, 1STB, elev HVO

Eline Isaksen, 3PÅA

Sandra Louisa Holm, 2IFA, vara elev HVO

Jad Adam San Miguel, 1STA