Språk

 

Realt arbeid

«Realt arbeid - i Finnmark!» er et realfags- og karriereveiledningsprosjekt ved Alta videregående skole som går over 3 år. Målet er å motivere ungdom til realfagsutdanning, og å få flere til å gripe de nye mulighetene for arbeid innen petroleums-, energi-, mineral- og sjømatsektoren.