Språk

 

Ny Giv - Alta videregående skole

Ny GIV er regjeringens satsing for å få flere til å fullføre videregående skole.