Språk

 

Internasjonale prosjekt - EFREC

Nordlys ved Altafjorden. Furutrær og lavvo i forgrunnen. Fotograf Ina Myrstad. - Klikk for stort bildeDeltagere i prosjektet, foruten Alta videregående Skole, er  Lycee de privè i Nimes, Frankrike som er koordinatorskole for prosjektet. Skolen er en privat skole eid av det franske Handelskammeret. Videre er Bjørknæsgymnaset i vår vennskapsby Boden deltager,  Skolen Athene-Royale i Aywaille i Belgia og Berufsbildende schule i Kûsel i Tyskland. Alle skolene er på videregående nivå.

Hva er Efrec

Efrec er et Erasmus+ prosjekt bevilget av EU-kommisjonen for å stimulere til strategisk partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner på tvers av landegrensene. Alta Videregående skole har vært ønsket inn i et samarbeid rundt emnet Entreprenørskap og etablering av små foretak, gjerne innen matproduksjon. (kortreist mat)

Prosjektperioden

Prosjektet går over 2 år 2014 til 2016. Det skal i løpet av prosjektet gjennomføres 5 mobilitetstiltak hvor hvert deltakerland besøker de andre landene med 6 elever og 2 lærere ved hvert tiltak.

Mobiliteter

Den første mobiliteten var i Alta i uke 10, 2015. Totalt 24 utenlanske elever, 4 rektorer og 4 lærere fra samarbeidsskolene arbeidet sammen med våre lærere og elever hele denne uka

Videre tiltak:

I april 2015 reiste den første elevgruppa fra vår skole på sin første utenlands-mobilitet til Nimes i Frankrike. De andre gruppene vil følge i løpet av dette skoleåret i november, januar og mars

Kontaktperson Alta videregående skole:

Bjørn Inge Andreassen

Avdelingsleder YF-1
Norsk-Prosjektkoordinator EFREC
Mobil: 91879202
Mail: bjorn.inge.andreassen@ffk.no

Kontaktpersoner

Bjørn Inge Andreassen
Avdelingsleder YF-1
78 96 45 81