Språk

 

Kontakt oss Alta vgs

Du kan kontakte oss på

  • telefonnr 789 64 500
  • mail: Alta.vgs@tffk.no

 

Postadresse

Alta videregående skole
Postboks 1604
9509 Alta

Besøks- og leveringsadressene

  • Skoleveien 15, 9510 Alta (hovedskolen),
  • Gymnasveien 2, 9510 Alta,
  • Gymnasveien 4, 9510 Alta (elektrobygget),
  • Gymnasveien 16, 9510 Alta (elevheimen).

 

Fakturaadresse

Ny fakturaadresse gjeldende  fra 2. januar 2020

Org. nr. 922 420 866
Troms og Finnmark fylkeskommune
Alta videregående skole
Postboks 701
9815 Vadsø

I fakturafelt «Deres ref» skal det kun stå:  20401
I annet felt må det stå kontaktperson/bestillers navn, avdeling og eventuelt prosjektnavn/prosjektnr.

Fakturaene må være tydelige og lesbare og i henhold til standard og kravene som stilles til fakturainnhold.