Språk

 

Kart over skolens område

Klikk for stort bilde

A Teorirom

B Kjøkken, teorirom

D Driftsavdeling, vaktmesterkontor

E Helse- og oppvekstfag, ASP og Salg og service

F Restaurant og matfag

FH Finnmarkshallen

G 1. etg: Studieverksted, OPUS, fagopplæringskoordinator 2. etg: Pedagogisk ledelse

H Kroppsøvingssal

J 1. etg: kantine, bibliotek, elevrådskontor, naturfagrom, storgrupperom,  2. etg: Ledelse, administrasjon, rådgivere, PPT, OT, skolehelsetjeneste, oppfølgingstjenesten

K Under ombygging og  ikke i drift

L Ny realfagsfløy (2018)

M Hovedinngang, IT-avdeling, servicetorg 

N  auditorium (NAUD), blackbox (2017/2018)

S Design og håndverk, Musikk, dans og drama, Medier og kommunikasjon.

T Teknikk og industriell produksjon

V Bygg- og anleggstekniske fag, 

Y Bygg- og anleggstekniske fag

X Elektrofag, auditorium og naturfagsrom