Hva skjer ved rødt nivå ved Alta videregående skole

Det overordnede målet med rødt nivå er at elever og ansatte skal ha et begrenset antall kontakter

Opphold på skolen

 • 1 meter avstand skal overholdes i alle sammenhenger.
 • Alle skal sprite/vaske hendene ved ankomst skolen, ved bytte av rom, etter toalettbesøk og før man spiser.
 • Elever skal gå rett til klasserommet (ikke oppholde seg i sosiale soner) ved start på skoledagen. Alle klasserom vil være åpen hver morgen.
 • Alle elever skal ha fast plass i klasserommet i perioden. Elever skal rengjøre plassen sin når den forlates og alle verktøy/utstyr som er brukt skal vaskes
 • Elever skal oppholde seg i klasserommet også i friminutter.
 • Elever skal spise på klasserommet – unngå opphold i fellesareal i denne perioden.
 • Alle bord i sosiale soner og kantine er merket med maks antall som må overholdes.
 • Timeplanen er justert slik at ikke alle har matpause samtidig
 • Faglærere til spesialrom bør være i klasserommet slik at det kan åpnes for elevene helst 10 min før timen starter. På den måten unngår vi trengsel i korridorene.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport bør elevene holde avstand til andre.
 • Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Bruk evt munnbind dersom man ikke kan overholde 1 meters avstand. Elever fra samme husholdning kan sitte sammen.
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

 

Til toppen