Alta videregående skoles tiltak på gult nivå

Alta videregående skoles tiltak på gult nivå :

 1. Vi holder oss hjemme hvis vi er syke
 • Alle elever og ansatte holder seg hjemme hvis de har symptomer på luftveisinfeksjoner.
 • Elever og ansatte som blir syke mens man er på skolen, skal varsle lærer/nærmeste leder, forlate undervisningen og vente i eget rom. Det er munnbind og hansker på servicetorget dersom det er behov for det. Dersom man er syk skal man ikke bruke offentlig transport.
 • Ved sykefravær skal elever under 18 år sende foreldrebekreftelse på sykdom, eller egenmelding dersom eleven er over 18 år. Dette skjer i forkant av timen. Du kan lese mer om elevfravær, fraværsføring og rett til opplæring mens du er syk her.
 • Vi legger til rette for undervisning av elever som er syk eller i karantene, ved at man kan følge undervisningen som skjer i klasserommet via nett.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet Covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt.
 • Hvis en i husstanden har fått bekreftet Covid-19, skal nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen som selv er i karantene, kan møte på skolen.
 • Dersom ansatte eller elever får påvist koronasmitte, vil kommuneoverlegen kontakte skolen og beslutte tiltak. Les mer om det her.
 1. God hygiene og renhold
 • Vi har god hoste- og håndhygiene.
 • Vi vasker eller desinfiserer hendene når vi kommer inn i skolen, går i andre rom, etter toalettbesøk og før vi spiser. Vanlig såpevann fungerer godt, og det er satt opp desinfeksjonsdispensere ved alle innganger. Det vil også bli satt opp dispensere i alle korridorer.
 • Vi vasker/desinfiserer utstyr vi har brukt. Vi rengjør pult og utstyr som vi deler når etter at vi er ferdig med en økt i et undervisningsrom. Elevene tar med papir når man går inn i klasserommet og læreren går rundt og sprayer såpevann på kontaktflater, slik at elevene kan vaske det før de forlater klasserom. Verksted, kjøkken og andre spesialrom har egne renholdsrutiner.
 • Vi har forsterket renhold på alle toalett, dørhåndtak, gelendre, bord og andre flater som benyttes hyppig.
 • Dersom det er lærer og/elever opplever at det er vanskelig å overholde en meters avstand i mer enn 15 min, kan man vurdere å bruke munnbind.
 1. Vi holder avstand
 • Vi holder minimum en meters avstand, og unngår håndhilsing og klemming.
 • Vi har åpne klasserom i pauser slik at vi unngår mange folk i fellesarealene.
 • Vi holder oss til egen kohort, og går ikke inn i andres klasserom hvis vi ikke har time der.
 • Vi har faste plasser i klasserommene, og deler ikke mat og drikke.
 • Når vi møter andre i fellesareal som ganger og trapper, holder vi til høyre.
 • Vi er ikke mer enn 2 personer i heisen.
 • Vi følger merkingen på bordene i kantina og sosiale soner som viser maks antall personer som kan sitte rundt bordet.
 • Vi deler opp lunsjtiden i to slik at færre har lunsj samtidig. Vi tar alle ansvar for å stå minimum en meter fra hverandre i køen i kantina.
 • Vi tar med lunsj og spiser i klasserommet dersom det er mulig.
Til toppen