Alta videregående skole går over på rødt nivå fra 16.12.21 til 15.01.22

Oversikt stedlig undervisning og hvorfor tiltakene er iverksatt.

Oppmøte til undervisning

Studieforberedende utdanningsprogram  (SF)

SF =ST, MK, MD og IDR (studiespesialisering, medier og kommunikasjon, musikk dans og drama, idrett)  

Tiltak er vurdert ut ifra å få ned antall elever på skolen samtidig. Ellers ordinære tiltak i klasserommet på rødt nivå.   

 • Vg2, Vg3 SF og påbygg har stedlig undervisning onsdag 15/12, torsdag 16/12, og mandag 20/12 – de fleste fagene har vurderingssituasjoner (muntlig vurdering, gruppeframlegg etter egen kjøreplan). I sum vil det være få elever på skolen.
 • Vg2, vg3 SF og påbygg har digital undervisning fredag 17/12, tirsdag 21/12 og onsdag 22/12
 • NB! 2MKA har stedlig undervisning fredag 17/12
 • Vg1 SF har stedlig undervisning onsdag 15/12, torsdag 16/12, fredag 17/12, mandag 20/12 og tirsdag 21/12.
 • Vg1 SF har digital undervisning onsdag 22/12.

Uke 1:

 • Vg2, vg3 SF, påbygg– stedlig undervisning mandag 3/1, tirsdag 4/1 og onsdag 5/1. Digital undervisning torsdag 6/1 og fredag 7/1.
 • Vg1 SF – stedlig undervisning torsdag 6/1 og fredag 7/1. Digital undervisning mandag 3/1, tirsdag 4/1 og onsdag 5/1.

Uke 2:

 • Vg2, vg3 SF, påbygg – digital undervisning mandag 10/1, tirsdag 11/1 og onsdag 12/1. Stedlig undervisning torsdag 13/1 og fredag 14/1
 • Vg1 SF – Stedlig undervisning mandag 10/1, tirsdag 11/1 og onsdag 12/1. Digital undervisning torsdag 13/1 og fredag 14/1.

 ASP elever

 • Elever tilknyttet ASP har kun stedlig undervisning. 
 • Så lenge praksisplassene tar imot elevene, gjennomføres dette som normalt. 

 

Yrkesfaglig avdeling 1 - HO, SS og RM uke 1 og 2

Undervisningsplan Januar 2022 YF-1                    
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag   Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  
Klasse 3.jan 4.jan 5.jan 6.jan 7.jan Helg 10.jan 11.jan 12.jan 13.jan 14.jan Helg
1hoa Stedlig undervisning digital Stedlig undervisning Digital undervisning Stedlig undervising   stedlig undervisning digital stedlig undervisning digital undervisning stedlig undervising  
1hob Stedlig undervisning digital  Stedlig undervisning digital undervisning Stedlig undervising   stedlig undervisning digital stedlig undervisning digital undervisning stedlig undervising  
1hoc Stedlig undervisning digital undervisning stedlig undervisning digital undervisning digital undervisning   stedlig undervisning digital stedlig undervisning digital undervisning stedlig undervisning  
2haa Digital underv. teams Stedlig undervisning Digital underv. teams Stedlig undervisning Stedlig undervising   Digital underv. teams Stedlig undervising Digital underv. teams Stedlig undervisning Stedlig undervising  
2hab Digital underv.teams stedlig undervisning Digital underv. teams stedlig undervisning stedlig undervising   Digital underv. teams stedlig undervising digital underv. teams stedlig undervising stedlig undervising  
2bua Digital undervisning Stedlig undervisning Praksis Stedlig undervisning Digital undervisning   Digital undervisning Stedlig undervising Praksis Stedlig undervising Digital undervinsing  
1sra Stedlig undervisning Stedlig undervisning Stedlig undervisning Stedlig undervisning Stedlig undervisning   Stedlig undervisning Stedlig undervisning Stedlig undervisning Stedlig undervisning Stedlig undervisning  
2rei/srl Digital undervisning stedlig undervisning stedlig  undervisning Digital undervisning Digital undervisning   digital undervisning stedlig undervising stedlig undervisning digital undervisning digital undervinsing  
1rma Stedlig undervisning Stedlig undervisning Stedlig undervisning Digital undervisning Stedlig undervising   Stedlig undervisning Stedlig undervising Stedlig undervisning Digital undervisning Stedlig undervising  
2ksa Digital Stedlig undervisning Stedlig undervisning Digital undervisning Digital undervisning   Digital undervisning Stedlig undervising Stedlig undervisning Digital undervisning Digital undervisning  

Oversikten RM HO og SS .PDF (PDF, 125 kB)

 

YF2 (BA, EL og FB) legger opp til følgende plan (kan komme endringer ):

 • 1ELA og 1ELB: Stedlig undervisning unntatt onsdagene 22.12, 5.1 og 12.1 (elektronisk undervisning)
 • 2ELA har stedlig undervisning unntatt torsdagene 16.12, 6.1 og 13.1 (elektronisk undervisning)
 •  
 • 1BAA har stedlig undervisning unntatt onsdagene 22.12, 5.1 og 12.1 (elektronisk undervisning)
 • 1BAB har stedlig undervisning unntatt mandagene 20.12, 3.1 og 10.1(elektronisk undervisning)
 • 2TØM, 2RØR og 2BET har stedlig undervisning unntatt torsdager 16.12 og 13.1 og fredagene 17.12, 7.1, 14.1 (elektronisk undervisning). (6.1 blir stedlig undervisning)
 • 1FBA har digital undervisning fredag 7. j anuar, ellers kun stedlig undervisning
 • 2FRI har stedlig undervisning unntatt mandagene 20.12, 3.1 og 10.1(elektronisk undervisning)

 

YF3 (TIF) 

 • Vg1-klassene (1TPA, 1TPB og 1TPC) har hovedsakelig stedlig undervisning. Det kan imidlertid legges til rette for hybrid-undervisning for borteboere i uke 51.  
 • 2IND har hovedsakelig stedlig undervisning. Det legges til rette for digital undervisning for en borteboer. Klassen deler seg i to. En del benytter verksted. 
 • 2KTA er utplassert i bedrift i uke 50 og 51. Stedlig undervisning i uke 1. 
 • 2TRA har stedlig undervisning. Borteboere må være med på “arbeidsvarslingskurset” i uke 51. 
 • 3YSA: Uke 50 går som planlagt med oppkjøringer og transportoppdrag. I uke 51 deler vi klassen i tre deler: De som er planlagt på transportoppdrag gjør det. De resterende elevene deler vi i to grupper som da skal ha G4, en gruppe før lunsj og en etter. 
 • 3YSB: Opplæring i bedrift 

Oversikt ytterligere yrkesfag kommer 15. desember

Begrense smitte

Smitte av covid-19 øker i Norge, og det er viktig at vi alle sammen gjør de tiltak vi kan for å begrense smitten. Det aller viktigste tiltaket er å unngå mange nærkontakter og holde avstand. For å begrense smitten er det svært viktig at alle elever og ansatte holder seg hjemme dersom de har symptomer på smitte samt tester seg.

Nasjonale tiltak

Det innføres nye og strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten av covid-19: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/.

Videregående er på rødt nivå

Alle videregående skoler skal over på rødt nivå fra og med 16. desember 2021. Det betyr ikke stengte skoler eller heldigital undervisning, men å iverksette tiltak for å begrense antall nærkontakter. I første omgang betyr det at alle klasser vil veksle mellom å ha dager med stedlig undervisning på skolen og dager med digital undervisning hjemme. Det vil lages en egen plan for alle klasser.

Hybelboere

Det vil legges rette for at hybelboere som ønsker det kan reise hjem på fredag 17. desember, ved at disse tilbys digital undervisning fra 20. til 22. desember.

Ta med bøker og datamaskin hjem

Smittesituasjonen kan endre seg raskt så alle elever må ta med seg bøker og datamaskin hjem hver dag fra og med 15.12.21, slik at alle har nødvendig læremateriell tilgjengelig hjemme i tilfelle skolen plutselig må gå over til heldigital undervisning.

Rødt nivå betyr det følgende tiltak på Alta videregående skole:

Opphold på skolen

 • Alle som har symptomer på smitte skal holde seg hjemme og teste seg.
 • Minimum 1 meter avstand skal overholdes i alle sammenhenger.
 • Elever skal gå rett til klasserommet (ikke oppholde seg i sosiale soner) ved start på skoledagen. Alle klasserom vil være åpen hver morgen.
 • Elever skal oppholde seg i klasserommet også i friminutter.
 • Kantina vil være åpen for salg, husk avstand i køen.
 • Elever skal spise på klasserommet – unngå opphold i fellesareal i denne perioden.
 • Timeplanen vil bli justert slik at ikke alle har matpause samtidig
 • Alle elever skal ha fast plass i klasserommet i perioden. Elever skal rengjøre plassen sin når den forlates og alle verktøy/utstyr som er brukt skal vaskes.
 • Alle skal sprite/vaske hendene ved ankomst skolen, ved bytte av rom, etter toalettbesøk og før man spiser.
 • Faglærere til spesialrom bør være i klasserommet slik at det kan åpnes for elevene helst 10 min før timen starter. På den måten unngår vi trengsel i korridorene.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport bør elevene holde avstand til andre.
 • Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Bruk evt munnbind dersom man ikke kan overholde 1 meters avstand. Elever fra samme husholdning kan sitte sammen.
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Testing av alle elever og ansatte

Les mer om dette i veileder om smittevern på Udir.no

Til toppen