Tur tre netter i Peska - Aktivitetslære 3

Læreplanmål: 

 •  planlegge, gjennomføre og vurdere turer med overnatting hvor et bærekraftig friluftsliv er sentralt
 • reflektere over hvordan egen deltakelse i friluftsliv har betydning for samarbeid og fellesskap
 • vurdere utbyttet av turer og aktiviteter

 

Tidspunkt:          fra tirsdag 15. til fredag 18. september 2020

Transport:         

Avgang med buss  fra Alta vgs                    tirsdag                  kl 09.00   

Ankomst til Alta vgs                                     fredag                  ca kl 12.00   

 

Sted:                     Område Peska mellom Peskafjellet i nordvest og Hellefjellet i sørøst

Kart:                     Statens kartverk serie m711 Blad1834 I ALTA

 

Utgift:                  Ingen

Rute Plan A:      Dag 1: Ankomst Peska- etablere leir på nordsida av Holmvannet (906-473)- gjøre seg kjent i området

Dag 2: Elever skal aktivisere seg med sanking og høsting: fiske, plukke bær eller jakte.

Dag 3: Elevene skal aktivisere seg med sanking og høsting. Samt gjennomføre en aktivitets løpe med aktiviteter som førstehjelp, kart&kompass og annen naturferdsel

Dag 4: Bryte leir og sørge for sporløs ferdsel

Rute Plan B:      Hvis været gjør Peska utsatt, kan turen legges i lavere terreng, f eks ned mot Sierravann eller Gampvannet.

 

Plan K:                 Store deler av turen er vi innen 5 km fra bebyggelse og veinett, hvor vi kan få hjelp om vi behøver assistanse. All aktivitet vil foregå nær veiforbindelse, og forholdsvis god mobildekning og vi kan få hjelp og assistanse forholdsvis enkelt

Deltakere:          Totalt; 26 elever, 3 lærere

Faglig ansvarlig; Karl Atle Johnsen 913 67 528 og Trine Nessvoll mobil 4741 8228

Siden vi ligger i et område som er lett tilgjengelig er det lett å «tiltrekke» seg oppmerksomhet. Det er ikke ønskelig at opplæringen blir forstyrret av utenforstående. Dere er pliktig å snakke med lærerne hvis man av ulike grunner må forlate ekskursjonen.

Kontaktperson på skolen: Alf Roger Storhaug 482 86 619

Enkelte steder i terrenget vil være utenfor dekningsområde for mobiltelefon. Det kan derfor være vanskelig å oppnå kontakt med elevene. Mobilen kan også fort bli fri for strøm. Lærerne vil oppsøke områder hvor det er dekning for å kunne ringe om vi trenger å ta kontakt med omverden eller om vi trenger bistand.

                 

Ha på:                  Ull/superull fra topp til tå, skall/ytterbekledning, fjellstøveler/sko

I sekken:             Se vedlagt utstyrsliste. Telt og kokeapparat er privat pga covid-19

Værutsikter:      se pent.no

Momenter på turen;

 • Skaffe erfaring i å planlegge, gjennomføre og vurdere tur på barmark med overnatting i telt  
 • Lage og vurdere egne sikkerhetsprosedyrer i forhold til turens innhold og utfordringer
 • Holde orden på utstyret sitt
 • Få erfaring med å overnatte og lage mat «alene»
 • Mestre bruk og vedlikehold av og personlig utstyr
 • Pakke med seg og vurdere betydningen av hensiktsmessig bekledning for denne typen friluftsliv på denne årstiden.
 • Pakke nok, men ikke for mye.
 • Aktivisere seg selv og bidra med erfaringer og kunnskap
 • Reflektere over din deltakelse og hvordan det påvirker gruppa
 • Lære seg å lese kart, bruke kartrefferanser og kompass

Vurdering:

 • Alle momentene + felles evaluering av tur