Ferplan friluftsliv 3IFA mars 23

Ferdplan friluftsliv 3IFA mars 2023
Tur 3 IFA Vintertur 28.03-29.03.                                                 
Elever på tur. Adrian Esjeholm Bjerke Ulrik Flåten Nikolai Andreas Gundersen Hans-William Hansrud Johannes Bull Hofrenning Eirik Andreas Isaksen Mie Leonardsen Marius Hansen Lille Samuel Musalan Giraldo Ahmad Yarob Rashid  
Lærere på tur. Lill Eli Johansen               mobiltlf: 93441727 Bjørn Gunnar Hansen    mobiltlf: 9947 9103
Kontaktperson ved skolen.     Alf Roger Storhaug         mobiltlf: 48286619
Rute plan A Bussavgang fra skolen 28.03  fra kl. 0900, Kjører til Jotka – Tutteberget. Skitur- trugetur inn til Jotka fjellsue.  Isfiske,  bygging av igloo, aking, hopping og andre aktiviteter. Overnatting på fjellstua eller i telt. Onsdag retur tilbake til vei.  Bussen henter oss ca. kl. 1300  
Alternativ plan Ved umulige værforhold er alternativ plan tur i Kvenvikområdet eventuellt med overnatting på Storvannet.
Kriseplan Det er dekning for mobiltelefon i området.  Vi er hele tiden nært vei/scooterløype, slik at skadde kan fraktes til vei på en forholdsvis enkel måte.
Kartblad Turkart Alta 1: 50 000
Momenter på turen. Læreplanmål Planlegge, gjennomføre og vurdere turer med og uten overnatting i ulike naturmiljøer og til ulike årstider, hvor et bærekraftig friluftsliv er sentralt.     Reflektere over hvordan egen deltakelse i friluftsliv har betydning for samarbeid og fellesskap
Spesielt utstyr Isfiskeutstyr, gode klær og sko.