Ferdplan friluftsliv 2IFA snøhule

Friluftsliv 

Aktiviteskære 2

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • anvende forpliktende samarbeid og fair play
 • reflektere over erfaring fra turer og aktiviteter
 • planlegge, gjennomføre og vurdere tur med og uten overnatting i ulike naturmiljøer og til ulike årstider, hvor naturopplevelsen står sentralt
 • utvikle og anvende basisferdigheter i friluftsliv på en hensiktsmessig og bærekraftig måte for opplæringen er at eleven skal kunne

Mål og forventninger for ferden:

Skaffe grunnleggende erfaring med ferdsel i naturen:

 • Orientering, kart, kompass og koordinater
 • Forflytning på ski med pakning
 • Samarbeide på en måte somfremmer læring
 •  Etablere snøhule for overnatting
 • Skaffe erfaring med overnatting ute på vinter
 • Sporløs ferdsel
 • Etterarbeid/rapport/ fremlegg i grupper ; evaluere - og reflektere over opplevelser i naturen

Forventninger fra elevene: ?

 • Fjellroen
 • Samarbeid
 • Være i nuet
 • Stort bål, koselig
 • Komme bort fra alt støy
 • Gjennomføre sosiale aktiviteter
 • Få fisk til kveldsmat
 • Godt humør
 • Alle er med, bidra, bli mer kjent

Erfaring i gruppen, ressurser og motivasjon for turen:

Rammefaktorer:

Tidsrom: 3.-4.5.2023

Område: Sennalandet

 

Lærere: Hovedansvarlig. Daniel Strand (95026771) Nina T Heitmann (99724711)

Avdelingsleder Alf Roger Storhaug tlf. 48286619

 

Detaljert beskrivelse av ruta

Plan A

Forflytning på ski ca 2,5-4km. Etablere snøhule (4-6timer arbeid). Sette opp telt for nød overnatting. Leirliv, fiske osv..

Retur samme rute neste dag. Avslutter ca. klokken 15.00, buss tilbake til skolen.

 

Plan B

Alternativ rute (Sarves eller Biggas)

 

Plan C (beredskapsplan)

Førstehjelpsutstyr, alle elevgruppene har det mest nødvendige til sine grupper. Lærerne har en mere utstyrt pakke for supplering.

Lærere har mobiltelefon med nok strøm. GPS for navigasjon.