Ferd plan friluftsliv 2IFA september 2022

Friluftsliv

Aktivitetslærer 2

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • anvende forpliktende samarbeid og fair play
 • reflektere over erfaring fra turer og aktiviteter
 • planlegge, gjennomføre og vurdere tur med og uten overnatting i ulike naturmiljøer og til ulike årstider, hvor naturopplevelsen står sentralt
 • utvikle og anvende basisferdigheter i friluftsliv på en hensiktsmessig og bærekraftig måte for opplæringen er at eleven skal kunne

 

Mål og forventninger for ferden:

Skaffe grunnleggende erfaring med ferdsel i naturen:

 • Orientering, kart, kompass og koordinater
 • Forflytning vha kanopadling
 • Kanopadling, teknisk utvikling
 • Etablere leir, telt, bruk av primus/bål og matlaging
 • Sporløs ferdsel
 • Etterarbeid/rapport/ fremlegg i grupper ; evaluere - og reflektere over opplevelser i naturen

Forventninger fra elevene:

 • Fjellroen
 • Samarbeid
 • Være i nuet
 • Stort bål, koselig
 • Komme bort fra alt støy
 • Gjennomføre sosiale aktiviteter
 • Få fisk til kveldsmat
 • Godt humør
 • Alle er med, bidra, bli mer kjent

Erfaring i gruppen, ressurser og motivasjon for turen:

 • Videre opplæring i  friluftsliv med kano på elv/ vann som NY OPPLEVELSE/ERFARING.
 • En felles dag vår 22  med kano på flatt vann. Ferdighetsnivå middels/ høyt
 • Motivasjonen er høy.
 • (Ressurser og utstyr = 5 telt/grupper med brennere og alt annet nødvendig utstyr.)
 • Kano 10 stk., 24 årer, 20 redningsvester, tau og livbøyer
 • Førstehjelpsutstyr (lære)

Rammefaktorer:

Tidsrom: 31.08.- 01.09. 2022

Område

Lapholuoppal

Lærere: Hovedansvarlig. Bjørn Gunnar Hansen (99479103) Nina T Heitmann (99724711)

Avdelingsleder Alf Roger Storhaug tlf. 48286619

Detaljert beskrivelse av ruta

Plan A

 Oppmøte Alta vgs. 31. august klokken 0825. Buss til Lahpoluoppal. Padle i Nahpoljohka, Lahpoluoppal, og videre til Lahpojavri. Fokus på flyt i padling, kano som transportmiddel , og fiske fra kano. Deretter leirlivet som vil være vest for Lahpojavri, der det er ok leirplass.

Fiske og padling også dag 2.

 

 

 

Plan B

Hvis været byr på mye vind og evnt nedbør, så er plan B og Padle dag 1 på Fitnajavri, vann 324 som ligger langs E45 sør for Masi. Dag 2 dra kanoer over til Kautokeinoelva og padle ned til Masi .

Plan C (beredskapsplan)

Førstehjelpsutstyr, alle elevgruppene har det mest nødvendige til sine grupper. Lærerne har en mere utstyrt pakke for supplering.

Lærere har mobiltelefon med nok strøm. GPS for navigasjon.

Til elveferden har alle på seg redningsvest. Utstyret er bundet fast i kanoene. Hvis en kano går rundt skal elevene holde seg til kanoen å prøve å komme mot land.

Alle elever SKAL ha et skift med tøy fra topp til tå som er pakket vanntett.