Elevundersøkelsen Alta vgs 2022

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse for at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på Vg1, og er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

Informasjon til elever 

Svar på elevundersøkelsen her:

ELEVUNDERSØKELSEN 2022

Den som er invitert til å svare på undersøkelsen, velger selv språk etter innlogging

Følgende språk er tilgjengelig

  • norsk (bokmål og nynorsk)
  • nordsamisk
  • engelsk
  • arabisk
  • tigrinja
  • dari

Det er også mulig å få lest opp spørsmål, svaralternativer og infotekster på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Passord får du av kontaktlærer. Gjennomføres nov/des 

Obligatoriske spørsmål

Til toppen