Invitasjon til foreldremøte mandag 28. august 2023

Velkommen til møte for foresatte til elever på  Vg1 og vg2 høsten 2023

Sted: N-AUD (Auditorium ved hovedinngang N), Alta videregående skole

  • SF vg1 og vg2 (Studieforberedende) og ASP møter kl. 1900
  • YF vg1 og vg2 (yrkesfag) møter kl. 1800

Foreldresamarbeid
På vår skole ønsker vi å være et tett team med og rundt eleven. Da spiller hjemmet og de foresatte en viktig rolle, vi må samarbeide for å gjøre hverandre gode og for å skape en god hverdag for vår elev og deres ungdom. Våre kontaktlærere skal være i kontakt med hjemmet i løpet av de første par ukene, enten på foreldremøte eller pr. telefon. 

Kontaktlærere

Les mer om foreldresamarbeid