Informasjonsbrev til privatister ved Alta vgs vår 2021 er sendt ut 29. mars 21

Privatister får i løpet av denne uka brev med oversikt over eksamensfag og datorer.

Dersom du ikke har mottatt denne innen 9. april, må du kontakte Alta vgs v/ servicekontoret. 

Til toppen