Informasjon om eksamen vår 2022

Normal skal det gjennomføres 3 eller 4 eksamener for alle vg3-elever i ulike eksamensformer: Skriftlig, Muntlig, Praktisk-muntlig og Praktisk. Våren 2022  er alle eleveksamener avlyst

 

Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående er avlyst.

 

Privatist?

Dato for muntlig, muntlig- praktisk og praktisk kunngjøres 28. mars 2022 i Privatistportalen

 

Les mer om din eksamen her (tffk.no)

Til toppen