Informasjon om eleveksamen vår 2021

Normal skal det gjennomføres 3 eller 4 eksamener for alle vg3-elever i ulike eksamensformer: Skriftlig, Muntlig, Praktisk-muntlig og Praktisk år skal det kun gjennomføres Muntlig eksamen og ingen elever skal ha mer enn en (1) eksamen.

 

Offentliggjøring av eksamenstrekk

Offentliggjøring av eksamenstrekk starter 2.juni kl.09.00 i NAUD og det er kun de klassene som står på lista som skal møte opp. Og - viktig – hvis du har hatt eksamen trenger du ikke møte opp flere ganger. Ingen skal ha mer enn en eksamen.

Muntlig eksamen gjennomføres slik:

  • 48 timer før eksamen får du vite hvilket fag du skal ha eksamen i.
  • 24 timer før eksamen starter en mer målrettet forberedelsestid.

Om gjennomføringen av muntlig eksamen:

Forberedelsestiden dagen før eksamen en obligatorisk skoledag på minst 5 timer.

På den obligatoriske skoledagen skal faglærer være tilgjengelig. Du har rett til minimum 30 minutter individuell veiledning. Å ikke møte på den obligatoriske forberedelsesdagen, vil regnes som fravær, men du kan ikke bortvises fra eksamen hvis du ikke er til stede på den obligatoriske forberedelsesdagen.

I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Dere kan velge å arbeide individuelt eller i gruppe i forberedelsestida.

Problemstillingen kan avgrense temaet og bør være egnet til å vise anvendelse av fagkunnskap samt gi grunnlag for faglig refleksjon.

Forberedelsedelen skal forberede deg på utfordringer og oppgaver du møter under eksamen i faget. Men, du må også forberede deg på andre spørsmål fra læreplanen enn det som direkte kan leses av tema og problemstilling. Det er kompetansen som vises på eksamensdagen som vurderes, forberedelsen ikke er en del av vurderingsgrunnlaget. Det er frivillig om du vil starte eksamen med en presentasjon eller ikke.

Dispensasjon ved eksamen som er avlyst på grunn av covid-19

Elever og voksne får dispensasjon der skolen må avlyse eksamen på grunn av covid-19. De trenger da ikke å avlegge utsatt eksamen for å få vitnemål. Dette gjelder også dersom det lokalt besluttes at muntlig eksamen må avlyses av smittevernshensyn.
Elever og voksne må ha bestått standpunktkarakter for å få dispensasjon.

Fravær på eksamen

De vanlige reglene om sykdom på eksamen gjelder. Man har da rett til utsatt eksamen ved neste eksamensperiode.

Elever vil ha rett til betinget opptak til høyere utdanning dersom de oppfyller visse vilkår, blant annet må de ha bestått standpunktkarakter. Mer informasjon om betinget opptak finnes på nettsiden til Samordna opptak. 

Symptomer på covid-19?

Ingen med symptomer på covid-19, eller som er i karantene, skal møte til eksamen. Ved symptomer på covid-19, påvist covid-19, isolasjon eller karantene kan man dokumentere fravær på eksamen med egenmelding.

Fastsettelse av standpunktkarakterer skoleåret 2020–2021

Standpunktkarakterer skal settes ved avslutningen av opplæringen – og før selve muntlig eksamen. For vg3 betyr det at alle standpunktkarakterer offentliggjøres 4.juni (en gruppe 3RA vil ha et fag offentliggjort sin standpunkt 3.juni).

 

 

 

Her kan du lese mer om eksamen (tffk.no)

Privatist?

Les mer om din eksamen her (tffk.no)

Til toppen