Vil du studere? Søknadsfrist er 15. april 2021

 Husk  søknadsfristen ! 

Hvordan søke på universitet eller høgskole?

Du finner informasjon og søker via nett på www.samordnaopptak.no . Du kan sette opp max. 10 studieønsker i prioritert rekkefølge. Du må ha bestått alle fag og alle eksamener for å komme inn på høyere studier i Norge.

Du trenger MinID når du skal søke høyere utdanning. Husk å sjekke at du har koden klar FØR du søker!

Søknad på studier med nordnorsk/samisk kvote?

En del studier har kvoter for studenter fra Nord Norge. Skaff deg bostedsbevis fra Skatteetaten. Du må sende inn følgeskjema ca. ei uke etter søknadsfristen. Følgeskjemaet finner du elektronisk ved søknaden din på samordnaopptak. Finn også fram vitnemål fra Grunnskolen og ta kopi.

Frist for omprioritering av ønsker

Fram til 1.juli kan du omprioritere på ønskene dine, men ikke legge til andre ønsker. 

Hvilke fag kommer på vitnemålet?


Gjelder studiespesialisering:

  • Vg1: naturfag, engelsk, matematikk(1p eller 1t), geografi, samfunnsfag + evt. eksamen
  • Vg2: programfagene+ evt. fremmedspråk og evt.2p-matematikk+ eksamensfag
  • Vg3: alle fag(programfagene, historie, norsk, kroppsøving, religion)+ eksamensfag

Gjelder programområdene MK/ID/MD:

  • Vg1: alle programfag, naturfag, engelsk, matematikk 1p, + evt. eksamen
  • Vg2: alle programfag, matematikk 2P, geografi, samfunnsfag, evt. fremmedspråk + eksamensfag
  • Vg3: alle fag (programfagene, historie, norsk, religion, evt. fremmedspråk. samisk 1. eller 2. språk) + eksamensfag. MK-elever får også standpunkt i faget kroppsøving.

Vitnemål og kompetansebevis

Dokumentasjon, vitnemål og kompetansebevis, blir produsert i juni og sendes til avgangselevene. Fylket sender de fleste vitnemål i tillegg  elektronisk til samordna opptak. Du er selv ansvarlig for å sjekke at det ligger inne. Dersom du ikke finner ditt vitnemål, må du sende kopi av vitnemålet til samordna opptak. Kompetansebevis sendes ikke inn elektronisk og du må derfor kopiere og sende dette selv. 

Når får du svar på søknaden?

Hovedopptaket er 20.juli. Du må svare om du tar den tilbudte plassen FØR 24.juli. Du kan svare ja til et studiested og stå på venteliste til en høyere prioritert studieplass, om du ønsker det.

Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt med rådgiver hvis du trenger hjelp med søkeprosessen eller har spørsmål knyttet til høyere utdanning. Vi hjelper deg gjerne!

Vennlig hilsen rådgiverne 

Til toppen