Velkommen til første skoledag torsdag 20. august!

Velkommen til ett nytt skoleår på Alta videregående!

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Alta vgs. Årets oppstart blir litt spesiell pga. koronapandemien. Vi må alle vise ekstra hensyn og gjøre det vi kan for å forebygge smitte. Vi oppfordrer alle til å holde en meters avstand, ha god hånd- og hostehygiene og holde seg hjemme dersom man har influensasymptomer.

Informasjonsbrev til foresatte og elever  -skolestart i lys av koronasituasjonen (PDF, 326 kB)

Skoleplassen er avhengig av at du møter opp 1. skoledag. Dersom du ikke møter opp første skoledag, og heller ikke har gitt beskjed eller avtalt noe annet i forkant, vil du miste skoleplassen din! Alle skal møte opp etter planen nedenfor. Klasselister vil bli presentert ved oppslag i servicetorget samt ved opprop i auditoriet. Vi ber alle sette seg slik at det blir et ledig sete mellom hver person.

Disse klassene møter opp i auditoriet (N-AUD) etter følgende plan: 

Klokkeslett

Klasser

Kl. 08:30  

Vg1 Studiespesialisering 

Kl. 09:15 

Vg1 Idrett / Medier og kommunikasjon / Musikk, dans og drama 

Kl. 10:00  

Vg1 Bygg og anleggsteknikk / Helse og oppvekst / Restaurant og matfag / forberedende kurs for minoritetsspråklige elever

Kl. 10:45  

Vg1 Elektro og datateknologi / Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign / Salg, service og reiseliv / Teknologi- og industri

Kl. 11:30 

Vg2 Studiespesialisering

Kl. 12:30 

Vg2 Transport og logistikk / Kjøretøy / Industriteknologi/ Vg3 Yrkessjåfører og Vg3 Påbygning

Kl. 13:00  

Vg2 Helsearbeider / Barne- og ungdomsarbeider / Reiseliv / IKT servicefag / Frisør / Byggteknikk / Klima-, energi- og miljøteknikk / Elenergi / Kokk og servitør

 

Disse klassene møter opp i glassgata etter følgende plan:

Kl. 11:30 

Vg2 Idrett / Medier og kommunikasjon / Musikk, dans og drama. Kontaktlærer møter dere der og følger dere til klasserommet.

 

Vg3 Studiespesialisering, idrett, medier/kommunikasjon, musikk/dans/drama møter kontaktlærer utenfor biblioteket etter plan for utlevering av bøker:

Kl. 08:30

Klasse 3RA, vg3 studiespesialisering. Kontaktlærer HEBE.

Kl. 09:30

Klasse 3RB, vg3 studiespesialisering. Kontaktlærer HOPI.

Kl. 10:30

Klasse 3SA, vg3 studiespesialisering. Kontaktlærer SKFI.

Kl. 12:00

Klasse 3SB, vg3 studiespesialisering. Kontaktlærer HAOL.

Kl. 13:00

Klasse 3IFA, vg3 idrett. Kontaktlærer JOKA.

Kl. 14:00

Klasse 3MUS/3DRA, vg3 musikk og drama. Kontaktlærer SORU.

Kl. 14:30

Klasse 3MKA, vg3 medier og kommunikasjon. Kontaktlærer SORU.

 

Det kan komme endringer i oppmøteplanen, bl.a. som følge av situasjonen med koronasmitte. Dere finner oppdatert plan for oppmøte på skolens hjemmeside http://www.alta.vgs.no/

Elever som skal gå på vg1 studiespesialisering må velge hvilket matematikkløp de ønsker å følge (PDF, 17 kB).   

Hvor finner jeg informasjon om skoleruta, timeplan, skolebøker osv? 

På skolens hjemmeside https://www.tffk.no/alta-videregaende-skole/for-elever/dokumenter/  finner du elevopplysningsskjemaet. Her fyller du ut all relevant kontaktinformasjon om deg som elev og dine foresatte. Det er viktig at dette leveres inn utfylt og signert  første skoledag. Du må ha underskrift av dine foresatte dersom du er under 18 år.  

På samme side finner du også informasjon om skolerute, skolebøker, ulike typer skjemaer, planer, kontrakter osv. Sjekk spesielt skolens elevhåndbok som du finner på denne siden. 

Hvordan finner jeg mine timer?

Plan for utlån av lærebøker  (PDF, 410 kB)

Trenger du et sted å bo og vil søke elevboliger eller på vertsfamilie? 

Dersom du er borteboer og trenger et sted å bo, kan du søke om hybel på skolens elevboliger eller i vertsfamilie.  Les mer om disse tilbudene på https://alta.vgs.no/for-elever/skolehverdag/elevhybel-og-vertsfamilie/ 

Elevboligene åpner for innflytting lørdag 15. august kl 10:00Alle borteboere, foresatte og evt. vertsfamilier er velkomne til et velkomst- og informasjonsmøte på Alta videregående skole i skolens kantine lørdag 15.august kl.14. Det blir enkel bevertning. Søndag16.august inviteres alle borteboende elever med på bli kjent-tur til Komsatoppen. Vi møtes utenfor skolen kl.13 og går i samlet tropp opp til Komsa. 

Bærbar datamaskin 

Alle elever i de videregående skolene i Troms og Finnmark skal ha en bærbar datamaskin. Det er innført en ny ordning der elevene eier datamaskinene selv, som betyr at elever som skal begynne på vg1 til høsten må sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart. Du kan bruke den du har fra før, kjøpe gjennom vanlig forhandler, eller bestille rabattert datamaskin gjennom fylkeskommunens avtale. For deg som har valgt medier og kommunikasjon anbefaler vi at du velger en mac-løsning. Dette fordi det er god arbeidskapasitet på Mac-maskinene og de er godt egnet til de arbeidsoppgavene vi jobber med på linjen. Dette er også bransjestandard i bedrifter som jobber innenfor dette fagfeltet.  

Les mer om ordningen med datamaskiner for elever her: https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/elevtjenester/elev-pc/  

Elever på vg2 og vg3 følger gammel ordning der de leier datamaskin av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Skoleskyss 

Dersom du bor mer enn 6 km fra skolen har du rett til skoleskyss. Du finner mer informasjon om og kan søke om det etter 1. august via https://snelandia.no/skoleskyss.  

Dersom det er noe du lurer på, kan du kontakte oss på telefon 78 96 45 00 eller e-post: alta.vgs@tffk.no 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev ved skolen! 

 

Med vennlig hilsen 

Inger Persen 

Rektor 

Til toppen