Ungdata undersøkelse gjennomføres uke 5, 6 eller 7

Våre elever under 20 år får  i basistimen, uke 5, 6 eller 7 tilbud om å svare på undersøkelsen. For å gi et godt bilde av situasjonen i Alta kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. 

Hvordan svare på undersøkelsen?

www.svar-ungdata.com

Logg inn med engangskoden du får av kontaktlærer.

Informasjon til foresatte og ungdom

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Alta kommune 2021 (PDF, 118 kB)

Til toppen