Språk

 

Skolevalg 2019 Alta vgs

Klikk for stort bilde

Som tradisjonen er gjennomføres skolevalg i forkant av kommune/stortingsvalg.

Ved Alta videregående skole gjennomfører vi det slik:

Valgstand: Alle politiske partier er velkomne til å ha stand i glassgata på skolen fra tirsdag 20.august til valgdagen 3.september. Skolen har bord og stoler stilt opp. Beste tidspunkt for å få snakket med elevene er i matfri kl 11:45-12:15. Ut over dette vil det være i friminuttene (de varer 10 min).

Partiinformasjon/valgappell: Alle politiske partier er velkomne til å gjøre åpen informasjon/valgappell i skolens bibliotek. Der vil det være tilgjengelig lerret og prosjektor. Tiden tilgjengelig er torsdag 22.august tom mandag 2.september kl 11:45-12:15 (i matfri). Dette er et valgfritt tilbud for elevene. Vi annonserer hvem vi har besøk av når på skolens FB-side, hjemmeside samt på skolens info-skjermer.

Skoledebatt: Alta videregående skole arrangerer skoledebatt tirsdag 3.september. FFK har informert alle politiske partier om dette. Vi ønsker fortrinnsvis at partiene representeres av ungdomsrepresentanter. Debatten gjennomføres slik: Det gjennomføres to debatter – kl 09:35-10:35 og kl 12:15-13:15. Debattleder er faglærer Jan Erik Steine sammen med elev. Etter skoledebatten gjennomføres selve valget. I år gjennomfører vi dette som e-valg.

 

Ungdommene har kommet med innspill til temaer som debatten bør dreie seg om: 

Lokalpolitisk:

 • Psykisk helse:
  • - skam
  • - ensomhet
  • - press/stress
 • Sykehus i Alta?
 • Nærskole eller storskole?
 • Elevhybler
 • Løypenett for snøscooter
 • Boligtomter
 • Nasjonalpolitisk:
 • Miljøet:
  • - hva gjør vi?
 • Klimainnvandring:
  • - day zero - vannmangel
 • Guttene i skolen:
  • - frafall
  • - henger etter
  • - skolen for jentene
 • Valgfritt sidemål
 • Psykisk helse

Påmelding til valgstand, partinformasjon og skoledebatt gjøres til skolens ansvarlige for skolevalget studierektor Tine Klevstad på epost Tine.Klevstad@ffk.no eller telefon 78964508.

 

Godt valg!