Privatisteksamen og oppfriskningskurs våren 2022

Mangler du fag for å kunne få fullført videregående opplæring? 

Oppfriskningskurs

Alta vgs tilbyr gratis oppfriskningskurs i en rekke fag før vårens privatisteksamener.  

10 - 20 timer pr fag – kan følges på dagtid eller på kveldstid.  

For mer informasjon, kontakt:

Per Bye, avdelingsleder OPUS Alta vgs 

mob:  97725591 mail:  per.bye@tffk.no 

Oppmelding privatisteksamen

MERK: du må selv melde deg opp til privatisteksamen i oppmeldingsperioden 15.1-1.2.202

Les mer om å ta eksamen som privatist på tffk.no:

 

For mer informasjon om privatisteksamen, kontakt:

Til toppen