Presisering av reglene for smittekarantene

Vi opplever nå at det er mange elever som setter seg selv i smittekarantene fordi de har hatt kontakt med noen som er smittet av covid-19, så vi vil komme med noen presiseringer om endringer i reglene for smittekarantene.

Barn og unge under 18 år skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet. Dersom de har vært  kontakt med en som er smittet, er det anbefalt at de tester seg på dag 3 og 7. Regjeringen har bestemt at dette unntaket nå også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år.

Unntaket gjelder også ansatte på skolen. Ansatte er imidlertid kun fritatt fra arbeidskarantene, og må i fritidskarantene dersom de er nærkontakt til en smittet elev eller kollega.

Samtidig gjør vi fortløpende risikovurderinger. Vi har akkurat startet opp etter en lengre ferie. Vi vet at det har vært en del sosiale tilstelninger på nyttårsaften og at elever har hatt kontakt med andre som er smittet. I samråd med kommuneoverlegen har vi vurdert at det er fornuftig at de det gjelder holder seg hjemme i dag, men at de kan teste seg ut av smittekarantenen etter tre dager, som er i morgen (4, januar). For øvrig vil vi presisere at det kun er kommunens smittesporingsteam som kan sette folk i smittekarantene eller isolasjon.

Vi ber derfor alle som har satt seg selv i karantene om å ta en hurtigtest tirsdag 4. januar. Den kan hentes på servicetorget dersom dere ikke har det hjemme. Dersom den er negativ kan dere følge undervisningsplanen som står på skolens hjemmeside. Hvis den er positiv må dere gi beskjed til kontaktlærer, dra hjem og bestille en PCR test hos kommunen.

Ansatte og elever som er satt i smittekarantene av kommunens smittesporingsteam fordi de bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet, skal selvfølgelig fortsatt være i karantene, i tråd med pålegget fra kommunen.

Utdrag av det som står om smittekarantene på www.udir.no:

«Unntak fra smittekarantene både for ansatte, barn og elever

Fra 1. januar er ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen unntatt smittekarantene i arbeidstiden. De er unntatt karantene fra første dag, men må teste seg på døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet.

Unntaket for barn, som ble innført 15. desember, gjelder fortsatt. Barn og unge under 18 år skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet. Det er anbefalt at de tester seg på dag 3 og 7. Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år.»

Til toppen