Språk

 

Plan for tilbakekomst elever stedlig på skole uke 20 -24

Klikk for stort bilde Pressefoto Alta vgs åpner igjen

 

Plan for skoleukene 22 tom uke 24

Oversikten under viser når elevene skal være stedlig på skolen i klasserom jfr timeplanen. Avvik fra denne planen  avklares med nærmeste leder:

 

YF-klassene vg 1 og vg2, Yrkessjåfør, ASP: Ordinær timeplan

Vg1 ST (1STA, 1STB, 1STC, 1STD): Ordinær timeplan

 

Idrett 

Egen plan som kontaktlærer kommuniserer til klassen. Vg2 matematikk og fremmedspråk tilbys kun som nettundervisning

Medier og kommunikasjon

Egen plan som kontaktlærer kommuniserer til klassen. Vg2 matematikk og fremmedspråk tilbys kun som nettundervisning

Musikk/drama:

Ordinær timeplan. Vg2 matematikk og fremmedspråk tilbys kun som nettundervisning.

MFA:

Egen plan som kontaktlærer kommuniserer med klassen

 

Vg2 ST (2STA, 2STB, 2STC, 2STD): 

Kun onsdager jfr timeplanen (programfag er tatt bort og fellesfag er flyttet til tidligere på dagen). I tillegg står faglærer fritt til å sette opp undervisning stedlig på skolen i henhold til timeplan og rom dersom det er behov for det. Lærer må avklare det med klassen i Itslearning. Elever som av ulike avklarte forhold ikke kan følge opplegg på skolen, må ha et opplegg på nett.

o   Merk uke 23 5/6: Fremmedspråk vg2 har vurdering 3.og 4 time. Faglærer avklarer i Itslearning med klassen/de elevene det gjelder.

 

Vg3 ST (3STA, 3STB, 3STC, 3STD):

Kun onsdager jfr timeplanen (programfag er tatt bort og fellesfag er flyttet til tidligere på dagen). I tillegg står faglærer fritt til å sette opp undervisning stedlig på skolen i henhold til timeplan og rom dersom det er behov for det. Lærer må avklare det med klassen i Itslearning. Elever som av ulike avklarte forhold ikke kan følge opplegg på skolen, må ha et opplegg på nett.

o   Merk uke 23 2/6: Fremmedspråk vg3 har vurdering på skolen 1. og 2.time (timeplanen). Faglærer avklarer i Itslearning med klassen/de elevene det gjelder.

 

3PÅA 

kun stedlig skole der faglærer innkaller.

 

Bok/PC-innlevering:

Plan 4. - 12. juni  (PDF, 138 kB)(uke 23 og 24.) Kontaktlærer må følge klassen og bistå biblioteket i innleveringen.

 

Vg2 YF og vg3 SF, 3påa: Siste formelle skoledag vil være 12.juni. Vi planlegger for avslutning med avgangselevene samme dag 12/6 ca kl 14– klassevis eller i fellesskap iht gjeldende smittevernregler.

 

Vg1 og vg2 SF, vg1 YF: Ikke avklart hvordan de siste skoledagene uke 25 skal løses.

 

 

 

 

 

 

Plan for tilbakekomst elever stedlig på skole uke 20 og 21

 

For elever:

 

 • Timeplan slik den foreligger gjelder også resten av skoleåret.
 • Planlagt undervisningsopplegg ligger på Itslearning. Der skal det også ligge informasjon om undervisningen er stedlig på skolen, på Teams. Dette forteller i hvilken form undervisningen gis – på skolen eller på nett. Eleven må møte til denne.
 • Minner om at eleven fremdeles må melde fra om sykdom som forhindrer deltakelse i undervisningen. Manglende melding gir grunnlag for anmerkning.

 

Oppstart stedlig undervisning skolen i henhold til timeplanen:

ST

Vg1 ST: Uke 20: 1STB tirsdag 1.time, 1STA, 1STC, 1STD torsdag 1.time

Uke 21: tirsdag

Vg2 ST: Onsdag og fredag (fellesfag OG programfag)

Merk at fagdag 22/5 skal være på skolen

Vg3 ST: Onsdag (fellesfag OG programfag) og fredager (fellesfag OG programfag)

 

ASP

Oppstart mandag kl 1000 - 1300. Ordinær timeplan fra tirsdag.

 

Vg1 YF:

1ELA, 1ELB fra tirsdag

1BAA, 1BAB fra tirsdag

1TPA, 1TPB, 1TPC fra tirsdag

1HOA, 1HOB, 1HOC fra onsdag

1SAC, 1RMA fra onsdag

1DHA uke 20: torsdag og fredag, uke 21: fredag

 

Vg2 YF:

forts planlagt praktiske timer – oppstart fellesfag fra onsdag

 

IF

1IFA: Uke 20; tirsdag og torsdag, uke 21 mandag, tirsdag og onsdag

2IFA: Uke 20: onsdag, torsdag, fredag. Uke 21: ordinær timeplan

3IFA: Uke 20: torsdag, onsdag, torsdag. Uke 21: Tirsdag og onsdag

 

MK

1MKA: Uke 20: tirsdag fom 4t, onsdag, torsdag. Uke 21: Mandag, tirsdag, onsdag

2MKA: Uke 20: onsdag, torsdag og fredag. Uke 21: mandag, tirsdag onsdag, fredag

3MKA: Uke 20: onsdag, torsdag, fredag. Uke 21: Mandag, tirsdag, onsdag, fredag

 

MUS/DRA

1MDA: Fra torsdag – ordinær timeplan

2MUS/DRA: Fra torsdag – ordinær timeplan

3MUS/DRA: Fra Tirsdag – ordinær timeplan

 

Påbygg og MFA

 

3PÅA: Fra tirsdag – ordinær timeplan

MFA: Fra tirsdag 1.time – nye timeplan blir utgitt

 

For lærere:

 

 • Alle ansatte skal nå tilbake skolen
 • Avvik fra dette (sykdom, risiko) avklares med nærmeste leder
 • Lærere bruker klasserom i henhold timeplan - enten som nettundervisning Teams, individuell veiledning
 • Tilstedeværelsestiden disponerer læreren selv. Forberedelse og etterarbeid oppfordres til å gjøre på hjemmekontor.
 • Lærerens planlagte undervisningsopplegg gjelder – vil variere mellom prøver, fellesundervisning, individuell veiledning/fagsamtaler, muntlige prøver
 • Lærere som møter elevene første gang ved oppstart stedlig skole, har ansvar for gjennomgang av skolens smittevernregler.

 

Fellesareal:

 • Kantina vil være stengt
 • Alle må ta med matpakke

 

Ang UTSATT PRØVE for vg1 SF matematikk 1P og 1T:

Kl 14-18 på rom S203 (vakt Birgit – faglærer leverer prøver til ho)

Kontaktpersoner

Tine Klevstad
Studierektor SF
78 96 45 08