Ønsker du å bli satt på venteliste på Alta videregående skole?

Send informasjon om

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Mobilnummer
  • Linje du ønsker å bli satt på venteliste på.

til skolens postmottak alta.vgs(att)tffk.no

Til toppen