Når er du for syk til å gå på skolen – og hva gjør du?

Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern 

Informasjon om elevfravær 
Dette skrivet bygger på nasjonale føringer samt lokale presiseringer. Det er utarbeidet med utgangspunkt i nå-situasjonen ved skolestart 2020.Følg med på skolens hjemmeside for eventuelle oppdateringer. 

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen 
Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville gått på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre. Du skal holde deg hjemme helt til du er symptomfri, og når du er symptomfri skal du møte på skolen igjen. 

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer. 

Ved sykefravær skal du sende foreldrebekreftelse (for elever under 18 år) eller egenmelding (for elever over 18 år). Nasjonale myndigheter har fastsatt midlertidige fraværsregler som gjelder fra 24. august til 31. oktober 2020. Dette betyr at legeerklæring er unødvendig og at fravær av helsegrunner ikke føres på vitnemål/kompetansebevis i denne perioden.

Hvis du er usikker på om det må tas spesielle hensyn fordi du eller en av dine foresatte er i risikogruppen tar du kontakt med skolen for eventuelt å finne praktiske løsninger på opplæringen. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege. Se også informasjon om dette i smittevernveilederen

Hold deg oppdatert på rådene fra helsemyndighetene! 
Vi oppfordrer alle til å følge rådene som helsemyndighetene til enhver tid gir, og blant annet vurdere testing hvis de er usikre på om de kan være smittet av covid-19. 

Hva med din rett til opplæring?

Eleven skriver i meldingen hvorvidt han/hun er i stand til å følge opplæringen hjemmefra. Eleven vil da kunne ta del i klasserommet ved at 1)  Faglærer ringer eleven opp via Teams. 2)  Elevens makker i faget ringer eleven opp i Teams.   

  • Elever som ikke er fysisk til stede i timen, men følger undervisning hjemmefra, skal ha registrert “Annen undervisning” i hypernet.  

Elevene må være forberedt at også faglærer kan måtte kjøre nettundervisning via Teams ved samme årsak. Faglærer vil da informere i Itslearning at undervisningsøkten også krever pålogging i Teams.

Til toppen