Makkerskap på Alta videregående skole

Alta videregående skole innfører makkerskap i alle klasser for å skape sterkere fellesskap og godt klassemiljø. Dette er etter ønske fra elevrådet, og er et tiltak for å øke læringen og trivselen.

Elevenes læringsmiljø

Skolestarten er viktig for elevenes læringsmiljø. Det dannes nye vennskap, men noen faller dessverre også utenfor. Læring og trivsel går hånd i hånd. Det å føle seg inkludert i klassen er viktig for læringsmiljøet for resten av skoleåret. Skolen ønsker å skape trygge klasserom og sterke fellesskap der flere blir kjent med hverandre, og man sammen reduserer ensomhet og utrygghet.

Hvordan foregår makkerskap?

Det er læreren som bestemmer hvem som skal være makkere 2 og 2. Disse makkerskapene er utgangspunktet for faglig og sosialt arbeid i klassen. Ordningen går over 3 x 3 uker der elevene bytter makker underveis. Makkere skal ha oppgaver i forhold til hverandre, og skal bl.a. gi beskjed til sin makker hvis de er borte. I tillegg får lærerne utdelt noen oppgaver/redskap som de kan bruke til å bygge et godt klassemiljø og gode makkerskap og grupper.

Hvorfor makkerskap?

Makkerskap skal bidra til:

  • en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole, og mellom nivå
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen
  • et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
  • å øke elevers sosiale kompetanse
  • å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

Makkerordningen er også en tiltak for å sikre tilhørighet og opplæring i en tid med koronasmitte og fare for økt fravær pga sykdom og karantene. Ved å ha kontakt med sin makker kan en elev som er hjemme pga sykdom, karantene eller isolasjon fortsatt opplever at de er inkludert i klassen og lette kunne følge opplæringen via sin makker selv om de er hjemme.

Til toppen