Ledige stillinger

Vi har utvidet søknadsfristen for ledige stilling som faglærer RM for skoleåret 21/22,

LEDIGE STILLINGER

Oversikt alle ledige stillinger

https://tromsogfinnmark.easycruit.com/index.html

 

Faglærer RM

 

Søknadsfrist 23.04.2021

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Fra skoleårets begynnelse august 21 er det ledig 60 % stilling som faglærer på Restaurant og matfag. 

De siste årene er skolens lokaler, uteområder, kjøkken og demokjøkken nybygd med utgangspunkt i restaurantdrift og mat som kulturbærer og reiselivsprodukt.
Vi søker faglærer som har interesse for denne delen av faget. 

 

Kvalifikasjonskrav:

 Vi søker faglærer RM med fagbakgrunn som restaurantkokk. Annen fagbakgrunn i kombinasjon med pedagogisk og yrkesteoretisk utdanning kan bli vurdert. 

 Søkere med undervisningskompetanse i andre fag kan bli vurdert for tilsetting i større stillingsprosent.

 

 Personlige egenskaper:

Vi ønsker kollegaer som 

  • Har den formelle kompetansen i orden 
  • Har et positivt elevsyn med fokus på god klasseledelse og relasjonsbygging
  • Har gode samarbeidsevner
  • Er målrettet og fleksibel

  

Vi tilbyr: 

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no

 

 Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
  • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

 Søknadsfrist og andre opplysninger:

 

Søknadsfrist: 23.4.21

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke: 14,15

 

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Til toppen