Språk

 

KORONAINFORMASJON - Alta vgs

Klikk for stort bilde

På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om hva skolen gjør i forhold til koronaviruset. Siden vil bli fortløpende oppdatert.

Fredag 8. mai 2020

 

Plan for tilbakekomst elever stedlig på skole uke 20 og 21

 

Torsdag 7. mai 2020

 

Regjeringen har nå besluttet at dere elever skal tilbake fysisk på skolen. Vi er derfor i planlegging av NÅR dere skal starte opp og i hvilke fag med utgangspunkt i timeplanen som den er. Det vil være ulik tilbakekomst for ulike utdanningsprogram og trinn. Resten av skoleåret vil være en kombinasjon av nettundervisning og undervisning i klasserom sammen med lærer på skolen. Enn så lenge gjelder undervisningen slik den er planlagt i Itslearning og Teams/nettundervisning. Mer informasjon om resten av skoleåret vil komme fredag 8/5 på kvelden.
 

 

Fredag 24. april 2020

 

Smittevernregler ved skoleoppstart
Alta videregående skole starter opp med praktisk undervisning for vg2 og vg3 yrkesfag mandag 27. april.

Det er lagd en egen Veileder om smittevern for ungdomsskoler og videregående skoler som skolen følger.  Vi har i tillegg laget egne retningslinjer basert på disse. I korte trekk gjelder følgende:

 • Redusert kontakt mellom personer er viktig tiltak. Alle elever skal derfor kun ha kontakt med sin klasse og lærerne i klassen mens de er på skolen.
 • De skal oppholde seg på sine definerte områder og bruke inngang, toaletter og garderober i tilknytning til disse
 • Fellesarealer og kantina vil ære stengt pga smittevern og smittesporing. Alle må ha med egen matpakke som spises i undervisningslokalene som brukes
 • Elever som er syke må holde seg hjemme til en dag etter at de er symptomfrie. Egne regler gjelder for elever som har fått påvist Covid-19 eller bor i lag med noen som har det.
 • Dersom en elev blir syk på skolen, må eleven dra hjem umiddelbart. De kan ikke bruke offentlig kommunikasjon så de må hentes. Skolen vil ta kontakt med foresatte.
 • God hygiene er ekstra viktig i denne perioden. Det gjelder både renhold, samt hoste- og håndhygiene.
 • Mer informasjon finner du her (PPTX, 620 kB)

 

Informasjon vedrørende resten av skoleåret våren 2020
Denne informasjonen er tilgjengelig på TeamsAVS -alleansatte/informasjon om korona, hjemmesiden og ItsLearning Informasjon til alle elever.

Både skriftlig og muntlig eksamen er avlyst for alle elever våren 2020. Eksamenstid er derfor erstattet med ordinær undervisning i henhold til årstimetallet i faget og timeplanen. Skoleåret varer tom 18.juni. Hvert fag er derfor planlagt fram til da. Standpunktkarakterer offentliggjøres fredag 12.juni i Skolearena.

Klagefrist:Standpunktvurderingen offentliggjøres 12. juni 2020. Det er 10 dagers klagefrist. Frist: 22.juni.
Elevene bruker "Skjema for elev ved klage på standpunkt" som finnes på hjemmesiden.
Spesielt for Vg3: Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 3 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Frist: 15.juni kl 15. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning.

Opplæring
Skolen åpnes for stedlig undervisning i praktiske fag på YF vg2/vg3 mandag 27/4. For noen av disse klassene har faglærer og avdelingsleder konkludert med at praktisk opplæring ikke er mulig. Der fortsetter man med nettundervisning. For klassene som skal tilbake til skolen, vil faglærer orientere elevene om hvilken ytterdør og rom som skal brukes og hvilke som er stengt. Før oppstart undervisning gjennomgår faglærer nasjonal smitteveileder samt skolens lokale retningslinjer for bruk av skolen i forbindelse med Covid-19. Renholdsplan er også planlagt etter dette.

For øvrige klasser og fag gis opplæring som nettundervisning inntil nasjonale myndigheter og skoleeier gir beskjed om noe annet.

Vi gir opplæring som nettundervisning i henhold til timeplanen. Elevene logger seg på Itslearning i henhold til timeplanen. Der vil faglærer ha lagt informasjon om hvorvidt økta også krever innlogging i Teams. Med forlenget nettundervisning, utfordrer det oss alle å legge til rette for god læring og for elevene «å holde ut» denne ekstraordinære situasjonen. Dette tærer på oss alle! Vi savner skolebygget, vi savner å være fysisk sammen. Derfor må vi alle jobbe sammen slik at vi kan få det beste ut av den situasjonen vi er i. Både elever og lærere har gjennomført undersøkelser om hvordan de opplever nettundervisning. Og skolen har fått mange gode og konstruktive tilbakemeldinger på hvordan vi bedre kan lykkes med dette.

Det er gjort noen justeringer i timeplanen. Noen fagdager er flyttet til senere i skoleåret.

Vedr fraværsføring og anmerkninger
Det ble i mars vedtatt en midlertidig forskrift om at det ikke skal føres fravær ut skoleåret. Like fullt gjelder forskrift til opplæringslova § 3-3 som sier at eleven skal «møte fram og delta aktivt». «Møte fram» tolker vi som «delta i undervisningen». I denne «Korona-situasjonen» vi er i, er opplæringen og opplæringens innhold kommunisert til elevene i læringsplattformen Itslearning. Det forteller hvilke forventninger vi har til eleven. Manglende deltakelse er brudd på skolens ordensreglement og kan føre til ordens og/eller atferdsanmerkning.

Ved fare for tap av standpunktkarakter pga manglende vurderingsgrunnlag, skal skolen med en gang gi eleven varsel slik at forholdet kan rettes opp. Elever som på grunn av sykdom ikke kan delta i nettundervisningen, må levere egenmelding (melde fra) hvis de er over 18 år. Foresatte leverer egenmelding (melder fra) for elever under 18 år. Legeerklæring kreves ikke.

Selv om undervisning nå gjøres stedlig på skolen for noen klasser, er det fortsatt midlertidig forskrift for fraværsføring som gjelder – det er ikke kommet endringer på dette. Hensikten med stedlig undervisning er å tilby god opplæring og få et bredt og godt vurderingsgrunnlag for standpunktfastsettelse. For eleven betyr det at dersom han ikke møter opp til stedlig undervisning, får det ikke konsekvenser for fraværet, men faglærer må vurdere om dette får konsekvenser for vurderingsgrunnlaget i faget. Retten til varsel i fag ved manglende vurderingsgrunnlag, gjelder fortsatt.

Mvh studierektor Tine Klevstad

 

Tirsdag 21. april 2020

Muntlig, muntlig-praktisk, tverrfaglige eksamen for elever er AVLYST (det gjelder ikke for de som er oppmeldt til privatisteksamen, de skal gjennomføres). Hva betyr det for deg som elev? For avgangselever vil kun standpunktkarakterer gjelde og gi vitnemål hvis bestått. Vi vil nå lage en plan for resten av skoleåret som skal sikre dere god opplæring, god kompetanse og vurderingsgrunnlag. Dato for fastsettelse av standpunkt er ikke satt, men den vil bli så nær opp til siste skoledag (18.juni) som praktisk mulig. Det betyr at ALLE dere elever (vg1, vg2 og vg3) vil få opplæring helt fram til 18.juni - med utgangspunkt i slik timeplanen er. Mer info kommer. 
Mvh studierektor Tine Klevstad

 

Onsdag 8. april 2020

Vi vil berømme alle ansatte, elever og foresatte hvordan dere har taklet de siste ukene med unntakstilstand og hjemmeskole i forbindelse med koronavirus. Regjeringen har bestemt at det blir hjemmeskole/nettundervisning også etter påske. Første skoledag er tirsdag 14. april. Elevene logger seg på Itslearning i henhold til timeplanen. Der vil faglærer ha lagt informasjon om hvorvidt økta også kreve innlogging i  Teams. All undervisning vil gjennomføres etter timeplanen. 

Vi planlegger nå for stedlig skole for vg2/vg3 YF fom 27. april. Myndighetene jobber med hvordan dette skal gjennomføres mtp smittevern. Infor vil komme. 

Til dere alle: Fortsatt riktig god påske - og følg de nasjonale smittevernrådene.  

MVH

studierektor Tine Klevstad

 

Søndag 15.03.2020

Til elever: Nytt kommunikasjonsverktøy er på vei! Du som elev i Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) vil snart motta en SMS med avsender TFFK
I meldingen vil du motta en aktiveringskode og bli bedt om å besøke siden https://passord.tffk.no/ 
Her må du aktivere din TFFK brukerkonto.

Når du har laget deg et passord kan du logge på med ditt nye TFFK brukernavn og passord på www.office.com hvor du vil få tilgang til Office 365 og TEAMS

Når alle er registrert, vil lærerne bruke disse verktøyene til videosamtaler og samskriving. Dette vil forenkle kommunikasjonen i undervisningen. Mvh studierektor Tine Klevstad

 

Søndag 15.03.2020 kl 12:50

Viktig info: Pga påvist coronasmitte hos en av våre elever, blir noen elever og en klasse satt i hjemmekarantene fra i dag og til 29/3. Disse får en særskilt melding. Følg Folkehelseinstituttets råd her. Alle lærere skal i samme periode ha hjemmekontor (de er ikke satt i karantene). Det er SVÆRT VIKTIG at du overholder karantenebestemmelsene. På den måten bidrar du til å stoppe videre smitte i befolkningen. For alle: Ta kontakt med din fastlege dersom du i denne perioden blir syk. Ved spørsmål: Ta kontakt med Tine Klevstad 95101944.

13.03.2020 kl 1515

Timeplanen og fjernundervisning er din skolehverdag framover. Det vil bli ført fravær som vanlig ut i fra hvem som er ikke er logget på. Kravet om fraværsmelding ved sykdom (se info tidligere gitt) gjelder fortsatt.

 

Vi har nå erfart vårt første døgn med stengt skole. Etter beste evne er undervisningen lagt inn i Itslearning med dagens gjøremål for elevene. Vi har også erfart hvordan dere elever er delaktig og aktiv i det som er planlagt. Vi lærer alle nå hvordan fjernundervisningen best kan legges opp. Fra neste uke vil vi passe på at arbeidsmengden som planlegges er rimelig for hver elev og at vurderingssituasjoner blir jevnt fordelt utover denne perioden. Vi ønsker alle en riktig god helg!

 

12.3.2020 kl 1518 

 

Myndighetene har innført strenge tiltak for å unngå videre smitte av Korona-viruset.

 

For Alta vgs får det følgende konsekvenser:

 • Skolen er stengt.
 • Vår oppgave nå er å sikre elevene opplæring og grunnlag for standpunktfastsettelse i avsluttende fag.
 • All undervisning tilbys fra fredag 13.3 2020 som nettundervisning via læringsprtalen ItsLearning. Alle fag vil ha undervisningsopplegg knyttet til hver undervisningstime i henhold til ordinær timeplan. Elevene må derfor logge seg inn i Itslearning til hver undervisningstime. Der vil det ligge dagens opplegg. Hvis faglærer ønsker/trenger å kommunisere via lyd/bilde med større elevgruppe, vil elevene bli orientert om det. Per i dag vil lærere bruke Facetime, Messenger og chat-funksjonen i Itslearning og lignende – dvs de kanaler som hver og en enkelt har tilgang på. Vi jobber med en ny felles kommunikasjonsløsning for lyd/bilde som vi vil ta i bruk straks dette er klart.
 • Lærerne jobber nå med å finne gode undervisningsopplegg som en erstatning for planlagte praktiske øvelser i henhold til læreplanmål. Informasjon om dette vil kommuniseres i Itslearning
 • Skolebygget vil være åpent kl 08-15:30 fredag. Elever som ikke har hentet sine lærebøker, pc og lader kan hente dette i denne perioden.
 • Borteboerelever skal reise hjem. Grunnen er at skolen ikke vil kunne ivareta elever og deres fysiske/psykiske helse i denne perioden. Skolen vil dekke elevers utgifter til hjemreise ved innlevering mot kvittering.
 • Dersom noen elever ikke har tilgang på WiFi (trådløst nett) hjemme, ber vi dere ta kontakt med studierektor Tine Klevstad
 • Spørsmål knyttet til opplæring og alt dette kan rettes til studierektor Tine Klevstad

 

12.03.2020 kl 10:15

Følgende sms er sendt alle elever: Alta VGS permitterer alle elever fom 4.time og ut skoledagen i dag. Skolen trenger å forberede undervisning dersom skolen blir stengt som et smitteverntiltak vedr koronaviruset. Det er vanlig undervisning i morgen fredag. Alle elever må i dag ta med hjem alle lærebøker, pc og lader. Rektor

 

12. mars 2020 kl 0830 (kun korrigeringer - ingen nye tiltak)

Vårt bidrag er å hindre spredning av viruset, med de negative konsekvensene det kan få for skolen vår og Altasamfunnet. Det er helsemyndighetene i kommunen som kan beslutte om en skole bør stenges midlertidig som følge av koronaviruset. Skoleeier rådfører seg med helsemyndighetene ved behov.

Forebygging av smitte

Det aller viktigste tiltaket som alle kan gjøre er å forebygge smitte. Korona smittes via dråpesmitte.  Vask hendene ofte og grundig, og bruk hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig.  Bruk papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster eller nyser, eller bruk albukroken dersom du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. Ikke ta deg i ansiktet med hendene.

Fravær

Regjeringen melder at elever som har fravær av helsemessige grunner ikke trenger å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet sitt.

For Alta videregående skole betyr dette at foreldre/foresatte til elever under 18 år melder elevens sykdomsfravær til kontaktlærer (sms eller epost) eller melder dette via Hypernet/Skolearena. Elever over 18 år melder selv. Ordningen gjelder ut skoleåret.

Elever og ansatte som de siste 14 dager har vært på reise i et område med utbredt spredning av koronavirus, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Du finner oversikt over områder med utbredt spredning her:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Opplæring

Tiltak kan endres raskt. Skolen vil sikre at elevene får mest mulig undervisning dersom elever og/eller ansatte settes i karantene eller skolen stenges. Et av tiltakene vil være bruk av digitale læringsplattformer (It`s learning/lyd/bilde)

Alle utenbys skoleopplegg for elever og lærere og alle tjenestereiser er stanset.

Eksamen

Hvis skoleeier må avlyse eksamen i mai og juni 2020 på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål. Dette gjelder ikke privatister da de ikke har standpunktkarakter, og dermed må ha en eksamen for å få karakter.

Lenker:

Folkehelseinstituttets temaside om koronavirus: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Utdanningsdirektoratets informasjonsside for skoler og barnehager om koronaviruset: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Folkehelseinstituttets informasjon til skoler: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/

Helsedirektoratets plakater og informasjonsmateriell: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell#plakat-koronainformasjon-til-reisende

Helsedirektoratets informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset: https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be

Kontaktpersoner

Tine Klevstad
Studierektor SF
78 96 45 08