Inntak til skoleåret 23/24

Ønsker du å stå på venteliste eller si fra deg skoleplassen?

Send oss informasjon om navnet ditt, utdanningsprogram du ønsker å stå på, din fødselsdato og ditt telefonnummer til postmottaket vårt.

De største endringene som kan frigjøre ledig skoleplass skjer etter første skoledag 21. august. Skolen kontakter deg om det blir ledig plass.

Velkomstbrev sendes inntatte elever ca uke 33