Generelle tiltak ved Alta vgs - gult nivå

Vi fortsetter med stedlig undervisning da det kun er kommuneoverlegen som kan vedta at skolene skal over på rødt nivå. Vi minner imidlertid alle om viktigheten av å holde seg hjemme og å bestille time til test dersom man har symptomer på Covid-19. Kommunen oppfordrer til lav terskel! Telefonnummeret for å bestille testing er 913 90 344.

Smittesituasjonen i Alta

Oversikt over smittesituasjonen i Alta leser du på Alta.kommune. no. 

Det er viktig at vi fortsatt følger smittevernreglene og de nasjonale anbefalingene for å unngå smittespredning. Så lenge alle følger smittevernreglene og tar ansvar for seg selv, er det trygt å har stedlig undervisning på skolen. Vi vil understreke hvor viktig det er at alle elever og ansatte følger disse reglene, slik at vi alle er med på å beskytte både oss selv og andre. Dere finner tiltak for skolene i smittevernveilederen til Udir.

Lurer du på om du skal i karantene?

Vi har vært i kontakt med kommuneoverlegen vedrørende dette.  Å være i eller bli satt i karantene er et juridisk begrep. Det er kun smittesporingsteamet som setter berørte i karantene – man kan ikke sette seg selv i karantene. Å vente på prøvesvar (dersom man ikke er blitt smittesporet, men har selv bestilt time til testing) er ikke i juridisk forstand å ikke være i karantene, men å holde seg i ro i påvente av prøvesvar. Dersom du blir syk i løpet av dagen, skal du forlate skolen og gi beskjed til lærer eller nærmeste leder.

Alle ansatte som ikke har cellekontor oppfordres til å ha hjemmekontor dersom det ikke går ut over tjenestetilbudet. Dette avklares med nærmeste leder. Lærere skal fortsatt ha stedlig undervisning på skolen, men anbefales å bruke hjemmekontor i resten av tilstedeværelsestiden. Alle møter skal være digitale så langt det er mulig.

Vi oppfordrer alle til å følge smittevernreglene og stille opp for hverandre!

Smitteverntiltak på Alta vgs

Generelle regler på gult nivå:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Elever og ansatte oppfordres til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner og bruke desinfeksjonsmiddel. 
  • Unngå trengsel og store samlinger

Alta kommune anbefaler at alle bruker munnbind dersom man ikke kan overholde en meters avstand og når man besøker offentlig sted.

Tiltakene for Alta videregående skole på gult nivå

Skolen har hatt en prosess med elevrådet der vi har samarbeidet om hvordan vi skal følge opp smitteverntiltakene her på skolen, og fått mange gode innspill. Dette er tiltakene for Alta videregående skole på gult nivå . Elever og ansatte med symptomer på korona må kontakte Alta kommunes koronatelefon. Alle som tester seg forholder seg til informasjon som blir gitt der.

Organisering av undervisningen på skolen på gult nivå

Ordinær timeplan følges og all undervisning skjer i hovedsak stedlig på skolen. Elever som ikke kan møte på skolen, skal få et forsvarlig opplæringstilbud hjemme. Dette gjelder elever som har milde luftveissymptomer eller føler seg syke, og elever som er i karantene og isolasjon. Undervisningen vil da i hovedsak skje digitalt. Dersom du har behov for det, ta kontakt med din kontaktlærer som følger opp saken.

Digitallæring og digitalt samhold

Informasjon til deg som elev i digital undervisning finner du her. Digital opplæring hjemmefra er sosialt tungt, spesielt nå når vi skal redusere antall mennesker vi bør være sammen med i fritiden. Det er derfor viktig at vi tar ansvar for hverandre, er en god (digital) venn. Finn et lur måte å beholde samholdet i klassen på. Klassens elevtillitsvalgte og verneombud oppfordres til å ta et initiativ. 

Er du i risikogruppe?

Dersom en elev eller ansatt er i risikogruppen, eller har nærkontakter som er det, må disse kontakte sin lege. Legen kan, dersom den ansatte eller elevene er i risikogruppen eller har nærkontakt er som er det, skrive en legeerklæring og anmode om tilrettelegging. Legene anbefaler generelt ikke hjemmekontor og digital opplæring, men andre kontaktreduserende tiltak. Å passere noen i gangen gir liten økt risiko for smitte så lenge man ikke er fysisk borti hverandre.

Oppfølging av elever

Noen elever er i en sårbar eller vanskelig situasjon, som gjør det vanskelig å følge undervisningen. Elever følges opp av kontaktlærer. Vi har også ressursteam med rådgivere, helsesykepleier og lege dersom du som elev eller foresatt er bekymret. Ta kontakt med en av disse dersom du trenger hjelp.

Smittevernveileder

Alta videregående skoles tiltak på gult nivå :

Til toppen