Språk

 

Fritak i fag

I forbindelse med ny inntaksforskrift fra og med skoleåret 2014/2015 er det kommet endringer i reglene for fritak i fag.

Når kan du søke om fritak i fag?

Dersom du tidligere har bestått faget, eller har bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i faget, må du søke fritak hvis du ønsker å beholde karakteren du har fra før. Søker du ikke fritak, blir den siste karakteren stående - selv om denne er dårligere enn den du har fra før.

Sidemål

Hvis du ikke har hatt sidemål på ungdomsskolen, kan du søke fritak for vurdering her.

Reduksjon av støtten fra Lånekassa

Når du søker fritak i fag, gir skolen Lånekassa melding om dette. Redusert fagkrets fører til reduksjon i den opprinnelige støtten du er tildelt. Full studiebelastning er 840 årstimer på SF og 980 årstimer på YF/MK/Idrett og MDD. Går du ut av et eller flere fag som elev, reduseres støtten slik:

 

For studiespesialisering:
420 årstimer: 50 % støtte, 560 årstimer: 67 % støtte, 630 årstimer: 75 % støtte, 840 eller flere årstimer: 100 % støtte.


For yrkesfag/MK/Idrett/MDD:
559 årstimer: 50 % støtte, 629 årstimer: 67 % støtte, 839 årstimer: 75 % støtte, 980 eller flere årstimer: 100 % støtte.

 


Merk at dersom  du har under 50 % av opprinnelig timetall på kurset har du ikke krav på støtte fra Lånekassa.

Utstyrsstipend berøres ikke av dette.