Det innføres massetesting av elever

På grunn av høyt smittepress og mange smittede ved skolen den siste tiden, har Alta kommune vedtatt å innføre jevnlig testing av elever for covid-19. Hensikten er å oppdage smitte tidlig og begrense utbrudd.

Vi starter i dag distribusjonen av hurtigtester til alle elever. Alle avdelingsledere henter ut tester til elevene som de har ansvar for og sørger for at de blir distribuert ut i klassene, enten ved at de deler dem ut selv eller avtaler med en lærer som har elevene.

Testene må være levert elevene innen skoleslutt i morgen. NB Elevene skal ta testene før de kommer på skolen mandag morgen og torsdag morgen i neste uke.

Dersom den er positiv skal de bli hjemme og ringe smittesporingsteamet. De som er vaksinert for mer enn 30 dager siden eller har hatt korona i løpet av de 12 siste månedene trenger ikke teste seg, med mindre de har symptomer. Testen er frivillig.

Resultatene av denne første testingen vil ha betydning for hvordan kommunen følger opp dette arbeidet med evt nye tester i hele eller deler av skolen. Det var varslet 5 tester fra kommunen, men pga det store antallet elever og manglende tilgang til tester, er det redusert til 2 tester i første omgang.

Se vedlegg informasjon til skoler (fra Alta kommune) (PDF, 108 kB)

Til toppen